Sự Kiện Hưởng Ứng Ngày Thế Giới Bảo Tồn Các Loài Hoang Dã. "Tây Nguyên Kiêu Hãnh Tây Nguyên Bảo Vệ Thú Rừng."