Lễ khai trương điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng. Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk ngày 29 tháng 11 năm 2018